Chính sách chất lượng – An toàn lao động

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chính sách chất lượng là điều quan tâm hàng đầu của Xuyên Hải nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của khách hàng, xây dựng thương hiệu công ty kết cấu thép và cung cấp cẩu trục có chất lượng và uy tín hàng đầu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Để đảm bảo chất lượng trong toàn bộ quy trình thiết kế, sản xuất và lắp dựng, Xuhacom chuẩn hóa hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Việc tuân thủ quy định an toàn lao động là đòi hỏi cơ bản và bắt buộc trong từng quy trình sản xuất, lắp dựng các sản phẩm nhà thép và hệ thống cẩu trục của Xuhacom.

 

Kiểm định thiết bị – Máy móc an toàn lao động

– Máy móc, trang thiết bị vật tư lao động là công việc không thể thiếu trong công tác về An toàn lao động hiện nay để đảm bảo an toàn về tải sản và tính mạng cho người lao động.

– Các cơ sở sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có trong danh mục có trách nhiệm thông báo nhu cầu kiểm định lần đầu, định kỳ hoặc bất thường các đối tượng kiểm định đến đợi vị kiểm định bằng văn bản, dữ liệu điện tử và chẩn bị đầy đủ các tài liệu kỹ thuật liên quan đến đối tượng kiểm định để cung cấp cho kiểm định viên và cử người đại diện chứng kiến quá trình kiểm định.

Kiểm tra kỹ thuật an toàn thiết bị – Máy móc công nghiệp

– Kiểm tra hồ sơ

– Kiểm tra thiết bị bên ngoài và bên trong

– Kiểm tra độ bền, độ kín

– Kiểm tra vận hành

– Lập biên bản kiểm định tại hiện trường.